ענבל עמרם אינה עונה

הרצח שזיעזע מדינה שלמה

רשת

אילן שושן בסרט תיעודי על הרצח שזיעזע מדינה שלמה בה נרצחה ענבל עמרם.