אילון נופר: זמן שקוף

מצמד מייסדי להקת מיומנה, נאלצת להתמודד עם ההצלחה לצד מחלה קשה

רשת

מצמד מייסדי להקת מיומנה, נאלצת להתמודד עם ההצלחה לצד מחלה קשה.