בארץ

סיפורו של נווד ישראלי: מסע הרפתקאות ביבשת אפריקה

סיפורו של נווד ישראלי: מסע הרפתקאות ביבשת אפריקה

שאלתיאל לוי מסעוד כותב הספר נווד באפריקה