בארץ

האם אנחנו נולדים טובים או רעים?

האם אנחנו נולדים טובים או רעים?

חוקרים והוגי דעות רבים גורסים כי רוע האדם הוא מולד. פרופ' יורם יובל טוען שטוב האדם מולד גם כן