בארץ

יום זכויות בעלי החיים: האם גם לחיות יש נפש

יום זכויות בעלי החיים: האם גם לחיות יש נפש

פרופסור יורם יובל על בשיחה מיוחדת ליום זכויות בעלי החיים