תכנית 2: שוויון בנטל והרבה מוסיקה

יעקב פרי, יהודה משי זהב, מיכל אנסקי ואורחים נוספים במעגל.

רשת

דן שילון מארח במעגל את יעקב פרי, יהודה משי זהב, מיכל אנסקי בשיח על הנושאים של כולנו.