העולם הבוקר

הקרב על המעבדה: האם צריך להפסיק ניסויים בבעלי חיים?

בארה"ב הופסקו הניסויים בבעלי חיים במהלך לימודי הרפואה, מה לגבי ישראל?

רשת

בארצות ובקנדה הופסקו הניסויים בבעלי חיים בבתי ספר לרפואה.

תמיר לוסקי מארגון אינטרניש המתמחה בבחלופות לניסויים בבעלי חיים בהוראה.
מדבר על חשיבות המהלך והאם נראה זאת גם בישראל?

וגם פרופסור יעקב גופס יו"ר המועצה לניסויים בבעלי חיים מציג את דעתו בנושא.

ודנים ביניהם על האם להפסיק ניסויים בבעלי חיים?