העולם הבוקר

השיבה מטורקיה

השיבה מטורקיה

ניר דבורי על הרחוב הטורקי אחרי המהפיכה שכשלה

רשת

ניר דבורי חוזר עם חוויות מהרחוב הטורקי.

ומהמהפיכה שכשלה והובילה לטיהור פוליטי של מתנגדי ארדואן.