העולם הבוקר

הנתונים נחשפים - אזרחים נורמטיביים או עבריינים?

ח"כ שרן השכל וד"ר ברקת שיף קרן בדיון על קנאביס

רשת

250 כתבי אישום בחודש נגד שימוש בקנאביס בישראל.
כאשר במקומות בהם הוסדר הנושא נרשמת ירידה משמעותית בשימוש בתרופות עקב שימוש בקנאביס רפואי.

חברת הכנסת שרן השכל וד"ר ברקת שיף קרן מומחית לטיפול בכאב, דנות בנושא.

על אי אפללה ועל עדויות רבות שמראות על יתרונות השימוש בקנאביס.