העולם הבוקר

השבוע הגורלי של שוק הסלולר

השבוע הגורלי של שוק הסלולר

מה יעלה בגורל לקוחות גולן - טלקום? עמרי ברק עם האפשרויות שעל השולחן

עמרי ברק, תכנית חיסכון,
מדבר על השבוע הגורלי של שוק הסלולר,
ומה יעלה בגורל לקוחות גולן טלקום.

צפו בקטע המלא מתוך התוכנית העולם הבוקר עם אברי גלעד והילה קורח.