העולם הבוקר

סערת לפיד ועיתון הארץ

סקר "העולם הבוקר": רוב הזוגות הנשואים בישראל מחזיקים באותה עמדה פוליטית

רשת

סקר העולם הבוקר על עמדות פוליטיות בין בני זוג.

ד"ר יוסי שריד ממכון שריד מציג את תוצאות הסקר.

נראה שרוב שבני הזוג מחזיקים באותו עמדות פוליטיות.
ולפי הספרות בעולם חלה התקרבות של דעות במהלך הקשר.