העולם הבוקר

"נסגור ת'משכנתא ונסע לטבריה"

טילטיל משתף בתחושות ובחוויות מהזכייה הגדולה בהישרדות וחושף גם מה יעשה עם הכסף

רשת

שבוע אחרי הגמר הגדול של 'הישרדות',
הזוכה לירון (טילטיל) אורפלי מספר על הזכייה ב'הישרדות הונדורס',
ומשתף בתחושות ובחוויות מהזכייה הגדולה בהישרדות, וחושף גם מה יעשה עם הכסף.

צפו בקטע המלא מתוך התוכנית העולם הבוקר עם אברי גלעד והילה קורח.