העולם הבוקר

"הממשלה הכינה תכנית לטיפול במפרץ חיפה"

"אם זה נכון, צריך לסגור את כל התעשייה", השר לאיכות הסביבה אודות התחלואה בחיפה

רשת

אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, 'כולנו',
מדבר על סערת הזיהום בחיפה, ועל נגיף הזיקה.

צפו בקטע המלא מתוך התוכנית העולם הבוקר עם אברי גלעד והילה קורח.