העולם הבוקר

תחקיר ראשוני: לא הייתה מריבה בין החיילים שנהרגו

תחקיר ראשוני: לא הייתה מריבה בין החיילים שנהרגו

וגם כלי טיס לא מאויש חדר מסוריה לישראל.

רשת

טל לב-רן עם ממצאי תחקיר האירוע בו נהרגו שני חיילים בצפון מפיצוץ רימון.

כנראה אירוע בטיחות ולא מריבה.

וגם על כלי הטיס הלא מאויש אשר חדר מסוריה לישראל.