העולם הבוקר

מחסור של אלפי עובדים במשק

מהם המקצועות שבהם חסרים אלפי עובדים?

רשת

ד"ר אייל דורון על המקצועות שחסרים בהם עובדים.

ועל המקצועות שהולכים להיעלם.

וגם על מחקר של דוח ההון האנושי.