העולם הבוקר

כותרות העיתונים של טורקיה

כותרות העיתונים של טורקיה

נכשל הניסיון להפיל את ארדואן, מה קורה בעיתונים בטורקיה בבוקר שאחרי?

רשת

לאחר ניסיון ההפיכה שנכשל בטורקיה.

איך מגיבים עיתוני טורקיה?
חי איתן כהן ינרוג'ק חוקר טורקיה באולפן.
מציג את מצב העיתונים בטורקיה בבוקר שאחרי.