העולם הבוקר

העולם הבוקר – סערת "המתנחלים"

העולם הבוקר - סערת "המתנחלים"

"עצם בגרון של המדינה" או "חדורי אידיאולוגיה"? רבים ממשתתפי הסרט ומנציגי הקהילה טוענים שהסרט מוטה

רשת