העולם הבוקר

העולם הבוקר – גזענות אחרי המוות

העולם הבוקר - גזענות אחרי המוות

ניקי זינצ'נקו גילה תוך כדי הלוויית סבתו שקוברים אותה בחלקה נפרדת ליהודים שעלו מברית המועצות

רשת