העולם הבוקר

העולם הבוקר - עימותים בין רפורמים לחרדים בכותל

25 שנה הן מתפללות שם ואף אחד לא עשה מזה סיפור - בגלל כל המלחמות נולד ה"כותל הרפורמי"

רשת