העולם הבוקר

העולם הבוקר - יותר שבת תרבותית פחות שבת הלכתית

מהפכת השבת של ח"כ אלעזר שטרן - ח"כים מהקואליציה והאופוזיציה גיבשו הצעת חוק שמגדירה מחדש כיצד ייראה יום המנוחה

רשת