העולם הבוקר

העולם הבוקר – החוקים החדשים

העולם הבוקר - החוקים החדשים

כנסת ישראל חוקקה חוקים חדשים במגוון נושאים, כיצד הם ישפיעו על חיינו?

רשת