העולם הבוקר

העולם הבוקר – מה מקבלים האסירים הביטחוניים שלא מקבלים שאר האסירים?

העולם הבוקר - מה מקבלים האסירים הביטחוניים שלא מקבלים שאר האסירים?

משלחת של חברי כנסת ביקרה בכלא אופק ובכלא השרון ונדהמה מהצפיפות האיומה במקום

רשת