העולם הבוקר

העולם הבוקר - בירת הגירושים של ישראל

ראש עיריית אילת על אחוז הגירושים הגבוה בעיר וכן על מחירי הנופש בעונה הקרובה

רשת