העולם הבוקר

העולם הבוקר – מדוע בית העלמין היהודי נעקר בחשאי?

העולם הבוקר - מדוע בית העלמין היהודי נעקר בחשאי?

בית העלמין הישן של מושב חגור נעקר ממקומו בעקבות התנכלויות וונדליזם של תושבי ג'לג'וליה

רשת