סערה ביפו

סערה ביפו

תושבים יהודים וערבים נגד ישיבה חדשה