העולם הבוקר

התנהלות המדינה בנוגע לפרויקט המצלמות

בתי המשפט לתעבורה קורסים תחת עומס הדוחות וכתוצאה מכך ישנה פגיעה חמורה ביכולת האכיפה של אגף התנועה

רשת

שמואל אבואב, מנכ"ל עמותת 'אור ירוק',
מדבר על מערכת האכיפה שקורסת תחת העומס בגלל ריבוי דוחות תנועה.

צפו בקטע המלא מתוך התוכנית העולם הבוקר עם אברי גלעד והילה קורח.