העולם הבוקר

ברלין מוציאה את Airbnb מחוץ לחוץ

המהלך שנבע מעליית מחירים יגיע גם לישראל?

רשת

ד"ר נמרוד קוזלובסקי, מומחה למשפט וטכנולוגיה,
איתן שוורץ, מנכ"ל 'עיר, עולם ותיירות', עיריית ת"א יפו,
מדברים על ברלין שמוציאה את Airbnb מחוץ לחוק.

צפו בקטע המלא מתוך התוכנית העולם הבוקר עם אברי גלעד והילה קורח.