העולם הבוקר

העולם הבוקר - הישראלים במקום גבוה בתוחלת החיים

מאז שנת 2000 חלה עלייה של חמש שנים בתוחלת החיים בעולם

רשת