העולם הבוקר

העולם הבוקר - אומרים תודה: יום ההוקרה לתורמי הכליות

היום יערך יום הוקרה לתורמי הכליות ולעמותת מתנת חיים- המקדמת את תחום תרומות הכליה האלטרואיסטית בין זרים

רשת