העולם הבוקר

העולם הבוקר - יוקר הדיור: השרים יצביעו היום על חוק שכירות הוגנת

מייצבים את שוק השכירות בישראל - במקום פיקוח על משכירי הדירות - אפשרויות של מתן תמריצים למשכירים

רשת