העולם הבוקר

העולם הבוקר - ביטול 500 מכונות מזל של הפיס ואת מרוצי הסוסים של הטוטו

ועדה בראשות שי באב"ד בחנה בחודשים האחרונים את נושא ההימורים, ההמלצתה העיקרית: לאסור את הצבת מכונות המזל ברחבי הארץ

רשת