פרק 18: חשיבות האתיקה

פרק 18: חשיבות האתיקה

כמה אתית התנהלות גאולה אבן, הסרט "ארץ אוז", ועוד.

רשת

כמה אתית התנהלות גאולה אבן, הסרט "ארץ אוז", הסדרה "מראה שחורה".