פרק 44: תוכנית בסימן סופרמן

הסרט החדש של סופרמן - שווה או לא שווה, ועוד.

רשת

הסרט החדש של סופרמן – שווה או לא שווה? והאם איילת זורר עושה לנו כבוד.