פרק 56: מבקרים באשדוד

פרק 56: מבקרים באשדוד

גלים, בלט וחניכת פארק חדש באשדוד.

רשת

מועדון המבקרים מגיע לעיר אשדוד לתפוס גלים, לרקוד בלט ולחנוך את הפארק החדש.