פרשנויות ודעות

ההמלצות יעשו למנדלבליט חיים קשים

המשטרה לא הודיעה כי נתניהו יואשם, אלא פרסמה רק את סיכום תיקי החקירה. האדם היחיד שיכול להכריע בפרשה אם להגיש כתב אישום נגד נתניהו הוא היועמ"ש, והוא אמור לעשות זאת באופן עצמאי ונקי. ואולם, ד"ר אסף פורת מהמרכז הבינתחומי הרצליה מסביר למה יהיה למנדלבליט קשה לקבל הכרעה

יש להעמיד את דברים על דיוקם: המשטרה אינה מעבירה לפרקליטות המדינה "המלצות" בשאלת ההעמדה לדין של חשוד. המשטרה מסכמת את חומר החקירה וזאת על-פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין זה [הנחייה מס' 4.1003].

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

במסגרת זו, המשטרה רשאית להתייחס לחוזק תשתית הראיות בתיקי החקירה. כך בעניין רגיל וכך בעניינו של ראש הממשלה. בנוסף, ככל שהמשטרה סבורה כי בתיקי החקירה יש "עניין ציבורי מיוחד", הרי שהיא רשאית לפרסם את סיכום החקירה לאחר קבלת אישורו של היועץ המשפטי לממשלה.

כלומר, המשטרה לא פרסמה המלצות של ממש בשאלת העמדתו לדין של ראש הממשלה בתיקי 1000 ו-2000, אלא פרסמה את "סיכום תיקי החקירה". אולם, כפי שניתן לראות, קו הגבול בין חוות-הדעת המשטרתית לגבי תשתית הראיות בתיקי החקירה של ראש הממשלה לבין המלצות של ממש הוא דק.

ד
ד"ר אסף פורת
יח"צ

היות ורוב השומעים את עמדת המשטרה הם לא משפטנים, אפשר לומר שלמעשה, בעניינו, מדובר ב"המלצות" להעמיד את ראש הממשלה לדין פלילי בגין העבירות המפורטות בתיק החקירה.

עמדתי היא כי לאותן "המלצות" אין משקל משפטי של ממש, שכן הגורם הבלעדי המוסמך להעמיד לדין פלילי ראש ממשלה במדינת ישראל הוא היועץ המשפטי לממשלה, מכוח סעיף 17(ג) לחוק-יסוד: הממשלה.

הסמכות של היועמ"ש נהנית מכלל שנקרא "עצמאות שיקול-הדעת של הרשות המוסמכת", לפיו על מנדלבליט לקבל את ההחלטה באופן עצמאי לחלוטין. אסור ליועמ"ש לאמץ ולפעול בהסתמך על עמדת המשטרה אלא לאחר שבחן היטב את כלל החומרים שבתיקי החקירה ואת כלל ההיבטים העולים מהם. בחינה שתיקח זמן רב.

למרות זאת, לפרסום המלצות המשטרה החמורות יש משקל ציבורי בשני היבטים: ראשית, הגורם המקצועי חושב שישנה תשתית ראייתית להעמדת ראש ממשלה בישראל לדין פלילי. זהו לא עניין של מה בכך, הן לכל הנוגע לתחושה בציבור והן בכל הנוגע לשמו הטוב של רה"מ שמוכתם.

שנית, וזהו ההיבט המשמעותי יותר, כעת יהיה ליועמ"ש, בכל הנוגע לפן הציבורי, קשה לקבל החלטה הפוכה לחלוטין לזו שנתקבלה על ידי המשטרה.

להמלצות המשטרה אין משקל משפטי
להמלצות המשטרה אין משקל משפטי
פלאש 90/אלכס קולומיסקי

בכל מקרה, כל עוד לא נשמע קולו הנחרץ של היועמ"ש כי החליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה (זאת בכפוף כמובן להענקת זכות השימוע), הרי שראש הממשלה נהנה מחזקת חפות מלאה ויכול להמשיך בתפקידו. ניכר כי יידרש זמן רב ליועץ המשפטי לממשלה לעבור על כלל החומרים ולקבל החלטה עצמאית בנוגע לכלל החשדות שבשני התיקים.

ד"ר אסף פורת הוא חבר סגל במרכז הבינתחומי הרצליה ומתמחה במשפט ציבורי ובסדר דין פלילי.