שאלה משפטית

שאלה משפטית 7.6

שאלה משפטית 7.6

בעד ונגד החוק שיחייב גישור חובה למתגרשים, עיקרי הרפורמה בתביעות האזרחיות וגם מה קורה בתחום הקניין הרוחני בישראל?

רשת