שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 25.07.2011

איך ניתן למס הכנסה לשלם לנו את המשכנתא?

רשת