שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 12.7.2011

שאלה משפטית מיום 12.7.2011

הצעת חוק: אישה שתלונתה נגד גבר נמצאה שיקרית, תועמד לדין

רשת