שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 17.7.2011

השר סילבן שלום מנסה לשכנע אותנו שמדינת ישראל צריכה עוד יום חופש

רשת