שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 19.7.2011

מהו כוחם של פקידי הסעד ומדוע הם כה משמעותיים בחיינו?

רשת