שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 07.08.2011

מדוע מתנגדת השרה לימור לבנת להארכת תקופת העסקה של נשים לגיל 67?

רשת