שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 09.08.2011

שאלה משפטית מיום 09.08.2011

על מצוקת הדיור, על דרכי הינתקות מהלווין והכבלים ועוד קוריוזים מעולם המשפט

רשת