שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 21.08.2011

על חוק החרם והצעת חוק להכנסת מצלמות לבית המשפט

רשת