שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 04.09.2011

מה ניתן לעשות עוד למען הנכים ומה ניתן לעשות כדי לחזק בניינים?

רשת