שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 18.10.2011

ח"כ רונית תירוש - על חוק חינוך חובה

רשת