שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 16.10.2011

האם הקהילה החרדית משתלטת על העיר מודיעין?

רשת