שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 11.01.12

שאלה משפטית מיום 11.01.12

על השחיתות השלטונית בישראל, על חובת השימוע טרם פטורין ועוד

רשת