שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 12.01.12

שאלה משפטית מיום 12.01.12

עם השופט טימן על מערכת המשפט ועם עו"ד עדי וייס על רשלנות רופא המשפחה

רשת