שאלה משפטית

שאלה משפטית 4.4.16

והיום: מה יכריע בית המשפט בעניינה של המנופאית אשר סרבה לעבוד במזג אוויר מסוכן?

רשת