שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 29.02.12

שאלה משפטית מיום 29.02.12

נארח את איתן הבר, נדבר על אפליקציות ופטנטים ונענה לשאלות הצופים

רשת